RUST REMOVER GEL – preparat odrdzewiający (żel)

Rust Remover Gel – żel odrdzewiający

Silna mieszanina szybko działających struktur chemicznych, oparta na modyfikowanym kwasie ortofosforowym rozpuszczająca tlenki metali. Ma również zastosowanie do usuwania zabrudzeń z zapraw cementowych. Żelowa struktura umożliwia zastosowanie preparatu na powierzchniach pionowych.

| Informacje o produkcie

Dane techniczne

Wygląd ciecz
Barwa czerwona
Zapach charakterystyczny
pH > 2,0
Temperatura wrzenia , ºC ok. 90
Temperatura krzepnięcia, ºC ok. 0
Temperatura zapłonu niepalny
Prężność par  w temp. 20ºC brak danych
Gęstość w temp. 20ºC g/cm3 1,1 – 1,25
Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny całkowicie

 

Wskazówki dotyczące stosowania

Powierzchnię należy oczyścić z luźnej rdzy i brudu. Nanieść preparat przy pomocy pędzla lub wałka, pozostawić do momentu rozpuszczenia rdzy, a następnie zmyć dokładnie wodą i osuszyć. Dla powierzchni lekko zardzewiałych preparat należy pozostawić na powierzchni na okres 5-15 minut, jeżeli na powierzchni są już wżery – czas usuwania rdzy może wynieść kilka godzin. Jeżeli po spłukaniu wodą powierzchnia wymaga ponownego zastosowania preparatu, można go nanosić bez jej osuszania.

Kolor

Produkt działa agresywnie na niektóre powierzchnie galwaniczne (silnie na ocynkowane). W przypadku oczyszczania takich przedmiotów należy działać krótkotrwale i miejscowo.

Przed zastosowaniem preparatu należy każdorazowo przeprowadzić próby na małej powierzchni.

| Pliki załączone do produktu

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM