taśmy do montażu okien

Taśma rozprężna do okien – Silpac Thermoband 300 Taśma do uszczelniania spoin z miękkiej pianki poliuretanowej impregnowanej akrylem i zawierająca substancje pomocnicze oraz wypełniacze.
Window Tape Inside VB (vapor barrier) / Taśma paroizolacyjna (wewnętrzna) bez kleju butylowego  
Window Tape Inside VB (vapor barrier) / Taśma paroizolacyjna (wewnętrzna) z klejem butylowym  
Window Tape Outside VP (vapor permeable)/Taśma paroprzepuszczalna (zewnętrzna) bez kleju butylowego  
Window Tape Outside VP (vapor permeable)/Taśma paroprzepuszczalna (zewnętrzna) z klejem butylowym