grunty

PENETRATIVE PRIMER 5L – grunt głębokopenetrujący Preparat produkowany na bazie dyspersji akrylowej do gruntowania wszystkich porowatych i chłonnych podłoży: betonowych, cementowo-wapiennyc...
PENETRATIVE PRIMER konc. 1L – grunt głębokopenetrujący koncentrat Preparat produkowany na bazie dyspersji akrylowej do gruntowania wszystkich porowatych i chłonnych podłoży: betonowych, ce...
PENETRATIVE PRIMER konc. 5L – grunt głębokopenetrujący koncentrat Preparat produkowany na bazie dyspersji akrylowej do gruntowania wszystkich porowatych i chłonnych podłoży: betonowych, ce...
PRIMER 1L – grunt gotowy Specjalistyczny preparat do gruntowania wszystkich porowatych i chłonnych podłoży: betonowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, gipsowo-kartonowych, drewnopochodnych ...
PRIMER 5L – grunt gotowy Specjalistyczny preparat do gruntowania wszystkich porowatych i chłonnych podłoży: betonowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, gipsowo-kartonowych, drewnopochodnych ...
PRIMER WM 5L- grunt gotowy Preparat na bazie dyspersji akrylowej, styrenowo-akrylowej do gruntowania wszystkich porowatych i chłonnych podłoży: betonowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, gipsowo-...